Category - Windows 11 filer

Brukerhåndbok Microsoft Windows 10

Windows 11 filer

Aktivisering av Microsofts automatiske oppgraderingsfunksjon krever brukers aksept. Alternativt kan man krysse av i ”nei”-feltet eller be om oppgradering via kompaktplater. Microsoft har opplyst til Datatilsynet at bruker gis utførlig informasjon om automatisk oppgradering under programmets installasjonsprosedyre. Windows…